Là một kẻ thích sự tự do, thích chia sẻ và hết mình vì cộng đồng.

Không biết nói gì hơn. Nếu bạn tìm đến đây đã là vui lắm rồi. Nếu có đóng góp được điều gì đó thì mình xin thay mặt Macintosh Việt Nam. Cảm ơn bạn rất nhiều.