Thế giới ô tô cũ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán xe ô tô cũ đã qua sử dụng