Rum Kale / Gaziantep/Türkiye 

Antik Dönem'den çalışacak kadar Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum, Kal-at el Müslimin ve Kale-i Zerrin (Altın Kale) gibi bir çok isimle Rumkale'deki yapılarlar Geç Roma ve tarama özelliği . Kalede bugün görülebilen yapılar arasında Aziz Nerse Kilisesi, Barşavma Manastırı, çok sayıda yapı kalıntılarısı, su sarnıçları, kuyu ve hendek yer alır. Roma Dönemi'nde Hz. İsa'nın havarilerinden Yohannes'in Rumkale'ye gelmesi yerleşmesi ve burada Hristiyanlık'a göre, bu yerleşim yeri kritikliği önemli bir rol yapmak. Yohannes'in, İncil'in Rumkale'de bir mağarada sakladığı daha sonraların alınıp Beyrut'a götürüldüğü anlatılmaktadır. Rumkale'ye nasıl gidilir? Rumkale bir yarımada üzerinde yerleşim ve yarımadanın da hendek ile bağlantı kurulacağı için Gaziantep'in 25 kilometre veya Kasaba Köyü'nden Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden tekneler ile yapılabilmektedir.