Buy Eydis a energetak/bueno

🥫
x
1
3
5

FEATURED EXTRAS

Jak to funguje:

NAPÍŠ DO SPRÁVY TVOJE MENO!!

Ty si kúpiš jednu z hore uvedených vecí, ja si nájdem čas a prebereme čo potrebuješ tak dlho ako potrebuješ (maximálne 60 minút).

Energetaky / buena vpravo sú len dobrovoľné príspevky a nemajú vyšší vplyv. Ak sa chceš obzvlášť poďakovať, môžeš tam.


Čo preberám:

- Jak písať bakalárky / semestrálky

- Možné chyby

- Kapitoly

- Usmernenie

- Možné rozšírenie bakalárky ale nečakajte zázraky.

        V predmetoch:

            - Kultúrne kontexty digitálnych hier

            - Masová a Mediálna komunikácia

            - Filozofia médií

            - Možné aj iné, ale treba mi najskôr napísať do DM

Čo nepreberám:

- Gramatické chyby

- Problémy so školitelom

- Či mám vypracované otázky.

- Písanie prác za penaze. Nemám pomaly cas ani na ty moje.

        Nepreberám predmety:

            - Online marketing

            - Strih / kamera

            - Anglický jazyk a semináre s nimi.