Buy החבר'ה למעשים טובים a coffee

x
1
3
5

החבר'ה למעשים טובים (ע"ר 580672400) היא קבוצת אנשים, כאלה המפזרים אהבת חינם בין הבריות בעזרת פעילויות חברתיות הנסובות סביב הכנת אוכל משותפת עם מארחינו, נשמח אם תתרמו לנו בצורה חודשית קבועה, כדי לאפשר לנו לחבק, לאהוב ולהתייחס לזולת בדרך מיוחדת, כדי להוכיח לו שהשונות לא הופכת אותו לאחר, אלא ליחודי ומיוחד עבור החברה.