Kaks päeva enne FIFA korraldatava ja Kataris peetava MMi algust avaldasin Sirbis artikli, milles mõne reaga mõista annan, mis on need põhjused, miks ma pühapäeval algavat turniiri ei vaata. Ütlen seal, et FIFA presidendi Gianni Infantino hiljutine üleskutse MMi ajal vaid spordist kõnelda ning mitte muuta Katar ideoloogiliste ja poliitiliste arutelude võitlustandriks, kinnitab mu meelest seda, et kui kõneleda Kataris peetava MMi ajal üksnes spordist ja võistlustest, tuleb seda pidada läbinisti amoraalseks tegevuseks. FIFA on teinud liiga palju kurja selleks, et sellest kurjast mööda vaadata.

Üks suur probleem, millega algava turniiri puhul kokku hakkan puutuma, tuleneb informatsiooni üleküllusest. Sellest tulenevalt olen valmis, et järgneva kuu jooksul tehtavad tähelepanekud saavad paratamatult olema suures osas suvalised, mille tingivad suvaliselt kätte juhtunud materjalid või suvaliselt pähe karanud mõtted. Aga olgu nood tähelepanekud kuitahes suvalised, üht põhimõtet püüan järgnevate nädalate jooksul siiski järgida. Nimelt proovin esmajoones osutada noile probleemidele, kus FIFA on olnud aktiivne tegutseja ning sellest tulenevalt ka otsene vastutaja. Minu praeguste tähelepanekute kohaselt ei soovi aga FIFA vastutust jagada.

Suvalised saavad mu tekstid olema veel ka seepärast, et vähemalt defineeritult ei esinda need mitte ühtegi programmi, konkreetset liikumist, parteid või ärihuvi. See muidugi ei tähenda, et ma ei kõneleks sellest, millesse ma ise ei usuks, ega kaitseks ideid, mida ma ise õigeks ei peaks, kuid kõikide hinnangute kattuvus mõne konkreetse institutsiooniga saab olema rangelt juhuslik ning pigem usun, et nii mõnelgi juhul võivad mu ideed sattuda konflikti osapoolega, kes mind varem toetanud oli.

Kuvatõmmis fifa.com lehelt näitab, millisena soovib FIFA Kataris läbiviidavat MMi mäletama jääda. Suure spordipeona, kus kõigil nägu nalja täis.