งานแปลระบบเทรด SMC: Smart Money Concepts โดย Zeus Capital เป็นอีกค่ายที่น่าสนใจ PDF ต้นฉบับคือตัวฟรีที่แจกให้กับผู้ลงทะเบียน

เอกสาร https://www.buymeacoffee.com/JenkZa/e/70232


ปรับตัวเองให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลง | EP1


Bullish/Bearish Entry | EP2


Complex Pullback! | EP3


#HonyakuTrader
#นักแปลระบบเทรด