แจ้งอัพเดตระบบเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสมาชิก Honyaku Trader ทุกท่าน

เราต้องการชี้แจงให้ทุกท่านทราบในหัวข้อต่อไปนี้

 • ช่องทางการสื่อสาร

 • วิธีเข้าใช้งาน Message ในระบบ BuymeaCoffee.com

 • ระบบเรียนออนไลน์ Honyakutrader.com

ดังนี้

ช่องทางการสื่อสารในการส่งข้อความ

 • ช่องทางหลัก Message ในระบบ Buymeacoffee.com

 • ช่องทาง Email โดยเราจะส่งรายละเอียดและอัพเดตไปทั้งช่องทาง Message และ Email ควบคู่กัน

 • ช่องทางสำรอง Inbox FB Page "Honyaku Trader"

  เนื่องจากระบบ FB ค่อนข้างล่าช้า และไม่เสถียร ทำให้การสื่อสารตกหล่นเป็นจำนวนมาก

วิธีเข้าใช้งาน Message ในระบบ BuymeaCoffee.com

 • กดที่รูปแทนตัวเองด้านบนขวา

 • เลือกเมนู Dashboard

 • เลือกเมนู Message ด้านซ้ายมือ

เดิมทีการเรียนรู้ใช้ระบบ Post ของ BuymeaCoffee.com เรายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า

เราภูมิใจนำเสนอระบบเรียนออนไลน์ www.Honyakutrader.com

 • ขั้นตอนรับรหัสผ่าน โดยการเข้าเมนู Reset

 • เปลี่ยนรหัสผ่านตามต้องการ (ไม่ทำก็ได้)

ขั้นตอนรับรหัสผ่าน

 • สม้ครสมาชิกในระบบ BuymeaCoffee.com ให้เรียบร้อย

 • ระบบจะสร้าง Account บัญชีผู้ใช้ โดยแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการรับรหัสผ่านโดยการ "Reset รหัสผ่าน" ส่งข้อความไปใน Message

 • เปิดลิ้งค์ "Reset รหัสผ่าน" และกรอก Email เดียวกับที่ใช้ในระบบ BuymeaCoffee.com จากนั้น
  กดปุ่ม "Reset Password" ระบบจะส่งข้อความ user และ password ไปให้ทาง Email ที่คุณกรอก

 • เช็ค Email เพื่อรับ User และ Password

เปลี่ยนรหัสผ่านตามต้องการ (ไม่ทำก็ได้)

กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบเรียนออนไลน์ www.honyakutrader.com ให้จำได้ง่าย สามารถเข้าเปลี่ยนได้ในหน้า profile

Login เข้าระบบเรียนออนไลน์ www.honyakutrader.com ก่อน

เข้าหน้า Profile เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านตามต้องการ

กดที่เมนู " Edit Profile" เพื่อเข้าไปแก้ไขรหัสผ่าน และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม "UPDATE" เพื่อเก็บข้อมูล แล้วนำรหัสผ่านใหม่ไปใช้ได้ทันที

การใช้ระบบเรียนรู้ออนไลน์

Login เข้าระบบเรียนออนไลน์ www.honyakutrader.com ก่อน

เข้าระบบเรียนรู้ออนไลน์

เริ่มต้นใช้ระบบเรียนออนไลน์

 • กดปุ่ม Enroll Course เพื่อซื้อบทเรียน สมาชิก กด...ฟรี
  ถ้าไม่กดปุ่ม Enroll Course ก่อน จะไม่สามารถเริ่มเรียนออนไลน์ได้

 • กดปุ่ม Start Learning เพื่อเริ่มต้นเรียน

 • เสร็จ กด Complete เพื่อบันทึกช่วยจำว่าได้เรียนบทนั้นๆ ไปแล้ว

 • Complete Course เมื่อเรียนจบเพื่อบันทึกช่วยจำว่าเรียนแล้ว หรือ Reset เพื่อเริ่มต้นเรียนซ้ำใหม่อีกครั้งได้

ปุ่ม Enroll Course อยู่ด้านล่างบทเรียน ไม่กด Enroll Course จะเริ่มต้นเรียนไม่ได้

ปุ่ม Start Learning เพื่อเริ่มต้นเรียน (ต้องกด Enroll Course ก่อน)

ปุ่ม "Mark as Complete" กดเมื่อเรียนจบ จะมีเครื่องหมายติ๊กถูก อยู่ท้ายบท ใช้ช่วยจำว่าเรียนไปแล้ว

ด้านล่างวีดีโอ จะมีไฟล์ให้ดาวน์โหลด บางวีดีโอก็ไม่มี

"ระบบเรียนออนไลน์" แบบใหม่ที่ Honyaku Trader ตั้งใจสร้างขึ้นมาให้สมาชิกใช้กันครับ

#HonyakuTrader
#นักแปลระบบเทรด