Το τάξαμε; Έγινε!

The #Readbusters issue #1

  • Subscribe αν δεν το έχεις κάνει ήδη

  • Check your spam folders

  • Διαβάστε το αφού πατήσετε "View Online"

Enjoy & please πείτε μας σχόλια, παρατηρήσεις και αλλαγές που θα θέλατε!