🇬🇧 Examples of sketches on paper with markers and inks. I need min. 10 x ☕ to prepare one artwork :)  🇵🇱 Przykładowe szkice na papierze przy użyciu markerów i tuszu. Do przygotowania jednej pracy potrzebuję min. 10 x ☕:)