Note: To see the pictures clearly, please increase your device brightness ☀️குறிப்பு: படங்களைத் தெளிவாய்க் காணக் கருவியின் வெளிச்சத்தைக் கூட்டவும் ☀️


Leave non-Tamils but even many Tamils don't know that Jainism (referred to as Jainam, Chainam, Amanam, Arugam in Tamil) was a flourishing religion in Tamil Nadu 2000 years ago; not just anywhere in Tamil Nadu, but in the place where the last Tamil Changam (assembly of scholars & poets) was held, Madurai & a few other southern districts. After studying briefly about it in school, only recently have I explored a lot about it. I've selected 18 pictures from Chithannavaasal & Kunnavayal in Pudhukkottai district from my travel - தமிழரல்லாதோரை விடுங்கள், பல தமிழர்களுக்கே சமண மதம் (ஜைனம், சைனம், அமணம், அருகம் எனத் தமிழில் வழங்கப்படுகிறது) தமிழ்நாட்டில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஒரு செழித்து வளர்ந்த மதம் என்பது தெரிவதில்லை; தமிழ்நாட்டில் எங்கோ இல்லை, கடைத் தமிழ்ச் சங்கம் நடந்த மதுரையிலும் இன்ன சில தென் மாவட்டங்களிலும் சமணம் செழித்திருந்தது. பள்ளியில் இதைப்பற்றி படித்தபிறகு, இப்போதுதான் அண்மையில் நிறைய தெரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. பயணத்தின் போது சித்தன்னவாசலிலும் குன்னவயலிலும் எடுத்த 18 படங்களைத் தெரிந்து இங்கே கொடுத்துள்ளேன்.


Chithannavaasal - சித்தன்னவாசல்

Chithannavaasal is a popular tourist destination because of the beautiful paintings it has. So, I have avoided some obviously known sceneries from there & photographing paintings are prohibited to protect them from further degradation. சித்தன்னவாசலில் உள்ள ஓவியங்களினால் அது ஒரு சுற்றுலாத் தலமாகத்தான் உள்ளது. எனவே, பலர்க்கும் தெரிந்த சில காட்சிகளை நான் படமெடுக்கவில்லை மேலும், ஓவியங்கள் மேலும் சிதிலமடைவதைக் காக்க படமெடுப்பது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.The Chithannavaasal hill from the main road. On the right-hand side, the Jain beds are located inside a natural cave. On the left, the beautiful Ajantha-like paintings are located inside a monastery. சாலையிலிருந்து சித்தன்னவாசல் மலை. வலப்பக்கம், இயற்கையாக அமைந்துள்ள குகையில் சமணப் படுக்கைகள் உள்லன. இடப்பக்கம் அஜந்தா-போன்ற ஓவியங்கள் ஒரு துறவு மண்டபத்தில் அமைந்துள்ளன.


Here's a short video of the steep hill where the rock-cut (relief) monastery/temple structure called Arivar Koil. Inside this some beautiful 7th-century paintings are located. You can google these beautiful paintings. உயர்ந்த மலையிலுள்ள அறிவர் கோயில் எனும், குடைவரைக் கோயிலைக் காட்டும் ஒரு சிறு காணொலி. இதற்குள் 7-ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அழகிய ஓவியங்கள் உள்ளன. நீங்கள் இதைக் கூகுளில் காணலாம்.


The stunning landscape is visible from the rock-cut temple. On the bottom left, just below the hill, you can see an elephant statue situated in front of an ancient Ayyanar shrine. Ayyanar is a Tamil folk guardian deity. குடைவரைக் கோயிலிலிருந்து தெரியும் நிலப்பரப்பு. இடப்புறம் அடியில் தெரிவது ஒரு பழைய அய்யனார் கோயிலின் முன்னுள்ள யானைச் சிலை. அய்யனார் ஒரு தமிழ் நாட்டார்த் தெய்வம்.


That elephant statue & behind a peacock on top of a rock. அந்த யானைச் சிலையும் மயிலாடும் பாறையும்.


That Ayyanar shrine. Professor Nedunchezhiyan from Tamil Nadu who's known for his book, "Aaseevagam & Ayyanar History" bases some of his tallest claims such as Ayyanar was a founder of a Tamil religion called Aaseevagam & the rock-cut sculptures inside the Jain monastery is in fact Ayyanar and not Jain Thirthankaras based on this shrine & the paintings inside. அந்த அய்யனார் கோயில். "ஆசீவகமும் அய்யனார் வரலாறும்" எனும் நூலுக்காக அறியப்படும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பேராசியர் நெடுஞ்செழியன் இந்தக் கோயிலையும் மேலுள்ள ஓவியங்களையும் அடிப்படையாக வைத்து, ஆசீவகம் எனும் தமிழ் சமயத்தின் நிறுவனர் அய்யனார் எனவும், மேலே உள்ள குடைவரைக் கோயிலுக்குள்ளே உள்ள மூன்று சிலைகளும் அய்யனாரின் சிலைகள் எனவும் பெரிய கருதுகோள்களை முன்வைக்கிறார்.


The offering horses to Ayyanar in the shrine. அய்யனாருக்கு வேண்டுதலாக அளிக்கப்பட்ட குதிரைகள்.


The natural cave is situated on the hill housing the Jain beds. The beds are in their worst possible condition with vandals written all over them even hiding the ancient Tamil-Brahmi script, now gated. According to the inscription, "Chiruposil's Ilaiyar built this abode for the Mysore's Kumuzhoor born Jain thirthankaras". Shows how historically Tamils had been supporting diverse religions from other regions. சமணப் படுக்கைகள் அமைந்துள்ள இயற்கைக் குகை. படுக்கைகள் விசமிகளின் வேலையால் கடுமையாகச் சிதைந்தும் தமிழ்-பிராமி (தமிழி) எழுத்துக்கள் கிட்டத்தட்ட மறைக்கப்பட்டும் கிடக்கின்றன, தற்போது காவல்வேலி போடப்பட்டுள்ளது. அந்தத் தமிழிக் கல்வெட்டு, "சிறுபோசில் இளயர் என்பவர் மைசூரின் குமுழூரைச் சேர்ந்தச் சமணத் துறவிகளுக்கு செய்து கொடுத்த படுக்கைகள்" என்று கூறுகிறது. இது தமிழர்கள் எப்படி பல பகுதிகளின் சமயங்களை ஆதரித்து வந்தனர் என்று காட்டுகிறது.


Another Ayyanar shrine just near the hill. This Ayyanar shrine is special because here, he has only one wife. Ancient Ayyanar scultptures actually don't have any wife sculptures, they sit alone. But, in medieval times, he gets one wife, like in the picture. Then later days, he gets two wives named, Poorana & Porkalai like you see today. Also, notice how these Ayyanar sculptures look very much like a Jain thirthankara or vice versa. மலைக்கு அருகில் உள்ள இன்னொரு அய்யனார் கோயில். இந்த அய்யனார் சிலை சிறப்பு வாய்ந்தது, ஏனெனில் இங்கு அவருக்கு ஒரே ஒரு துணைவி மட்டுமே உள்ளார். பழங்கால அய்யனார் துணைவிகள் யாரும் இன்றி தனியேதான் அமர்ந்திருப்பார். இடைக்காலத்தில் படத்திலுள்ளது போல ஒரு துணைவியைப் பெருகிறார். பின்னர் பூரணா & பொற்கலை என இப்போது பார்ப்பது போல இரு துணைவியரைப் பெருகிறார். மேலும், இந்த அய்யனார் சிலைகளும் சமணத் தீர்த்தங்கரர் சிலைகளும் ஒன்று போல் இருப்பதைக் கவனியுங்கள்.


Kunnavayal / Sadayar Hill - குன்னவயல் / சடையார் மலை

Pudhukkottai district has plenty of Jain monuments & I was able to visit only two in my short trip. Chitthannavaasal was a planned one that I went to with a friend. But, Kunnavayal was an unplanned one I just stumbled upon on a highway while I was photographing some Ayyanar shrines. புதுக்கோட்டையில் பல சமணச் சின்னங்கள் உள்ளன, ஆனால் என்னால் இந்த இரண்டுக்கு மட்டுமே குறுகிய நேரத்தில் செல்ல முடிந்தது. சித்தன்னவாசலுக்கு நண்பருடன் திட்டமிட்டுச் சென்றேன். ஆனால், குன்னவயல் திட்டமிடாது சாலையோரம் அய்யனார் கோயிலைப் படம் எடுக்கும்போது பார்த்துச் சென்றேன்.Thanks to this signboard I found it when I sheltered at the bus stop due to rain. மழைக்கு பேருந்து நிறுத்தத்தில் ஒதுங்கியபோது கண்ணில்பட்ட இந்த பெயர்ப்பலகைக்குத்தான் நன்றி சொல்ல வேண்டும்.


The serene route to Sadayar Hill in Kunnavayal village. One of the memorable walks with beautiful scenery & lot of lakes on the roadside. குன்னவயல் கிராமத்திலுள்ள சடையார் மலைக்குச் செல்லும் வழி. அழகிய காட்சியுடன் சாலையோரம் முழுக்க குளங்கள் கொண்ட இந்த நடை மறக்கமுடியாதது.


Thanks to the monsoon, after many years the mostly dry Pudhukkottai district's lakes were full. Also, I noticed that this area is a quarry area. பெரும்பாலும் உலர்ந்திருக்கும் புதுக்கோட்டையின் ஏரிகள் முழுக்க நிரம்பியிருந்தன, பருவமழைக்கு நன்றி. மேலும், இந்தப் பகுதி கல் சுரங்கங்கள் (குவாரி) கொண்டது என தெரிந்துகொண்டேன்.


Another beautiful lake filled with lotus & lilies. தாமரைகளும் அல்லிகளும் நிரம்பிய மற்றோர் அழகிய குளம்.


A kid fishing. This scene immediately reminded me of the Chitthannavaasal paintings I saw the previous day. I started thinking about how the painter used his imagination to create a surrealistic painting with local sceneries & stood here for a long while. மீன் பிடிக்கும் சிறுவர். இந்தக் காட்சி உடனடியாக எனக்கு சித்தன்னவாசல் ஓவியங்களை நினைவூட்டியது. அதை வரைந்தவர் எப்படி உள்ளூர்க் காட்சிகளுடன் தன் கற்பனையை இணைந்து இயல்புக்குமீறிய ஓவியங்களை வரைந்தார் என்று எண்ணிக்கொண்டே இங்கு பல நேரம் நின்றிருந்தேன்.


I walked for half an hour before seeing the sight of the Kunnavayal village. On both sides, I saw this remnant of old quarries & the lakes created there. By now I started worrying because usually Jain monuments are on hills & here the hills look hopeless. I was wishing to see at least a small stone in the monument. அரை மணி நேரம் நடந்த பின் குன்னவயல் கிராமம் கண்ணில் பட்டது. இரு பக்கமும், பழைய கற்சுரங்கங்களின் மீதங்கள் தென்பட்டன. அதைப் பார்த்த உடனே, நான் வருந்தத் தொடங்கிவிட்டேன். ஏனெனில், சமணச் சின்னங்கள் பொதுவாக மலை மீதுதான் இருக்கும். இங்கோ இருக்கும் மலை எல்லாம் நம்பிக்கை தரக்கூடியவையாக இல்லை. குறைந்தது ஒரு சிறு கல்லையாவது சமணச் சின்னத்தில் பார்த்துவிட மாட்டோமா என எண்ணிக் கொண்டேன்.


Had a huge sigh of relief after seeing this signboard again & I was sure there will be something on this hill. This hill was intact & acted as the beginning of the end of the Kunnavayal village. இந்த பெயர்ப் பலகையைத் திரும்பவும் பார்த்தபோது நிம்மதிப் பெருமூச்சு விட்டேன். கண்டிப்பாக இந்த குன்றில் ஏதாவது இருக்கும் என எண்ணிக் கொண்டேன். இந்த குன்று குன்னவயல் கிராமத்தின் முடிவின் தொடக்கமாக இருந்தது.


There it is! The Jain thirthankara's sculpture is on top of the hill. People here worship this as a version of another Tamil village folk deity, Muneeswaran, in the name of Sadayanar (A Muni with long hair), probably because the thirthankara has a triple umbrella & crown (a common Jain iconography) structure behind his head that resembles hair. This hill is also called as Sadayanar Hill. இதோ! சமணத் துறவியின் சிலை மலையின் உச்சியில் இருந்தது. இங்குள்ள மக்கள் இதனை மற்றொரு நாட்டார் தெய்வமான முனீசுவரனின் ஒரு வடிவமாக, சடையனார் (சடை கொண்ட முனி) என்ற பெயரில் வழிபடுகின்றனர். அச்சிலையில் இருக்கும் முக்குடை & மகுட (சமணச் சிலைகளில் பொதுவாகக் காணப்படுவது) வடிவம் முடி போல தெரிவதனால் இந்தப் பெயராக இருக்கலாம். இந்த மலையும் சடையனார் மலை என்றழைக்கப்படுகிறது.


Just to the right of the shrine, on the cliff, I saw this huge stone plaque inscription. It was all wet & slope. So I didn't bother going to the other side for a better photo. The inscription says a lot! It talks about how the Sadayar Hill people gave this land for the huge Jain temple called Chozha Perumpalli (perum palli = big school). For a better view of the plaque, see here. அந்தச் சிலைக்கு வலப்பக்கத்தில், மலை முகட்டில், பெரிய கல் சாசனம் ஒன்று இருந்தது. முழுதும் ஈரமாகவும் சாய்வாகவும் இருந்ததால் சிறந்த படத்திற்கு அந்தப் பக்கம் செல்லவில்லை. இந்தச் சாசனம் நிறைய கூறுகிறது. எப்படி சடையார் மலை மக்கள் அங்கிருந்த சோழப் பெரும்பள்ளி எனும் பெரிய சமணப் பள்ளிக்கு இந்த நிலத்தைக் கொடுத்தனர் என்பது பற்றிக் கூறுகிறது. சாசனத்தின் தெளிவான படங்களை, இங்கு காணலாம்.


A close up of the Jain Thirthankara with the iconic three umbrellas & crowns. I read a beautiful line in Tamil anthropologist, Tho. Paramasivan's book, "Tamil people won't leave anyone orphan, not even the deities, they'll embrace it & worship it as their own". This is a perfect example of it. முக்குடையும் மகுடமும் கொண்ட சமணத் தீர்த்தங்கரரின் சிற்பம் அருகிலிருந்து. தமிழ் மானுடவியலாளர், தொ.ப.வின் நூலில் ஒரு வரி நினைவுக்கு வருகிறது, "தமிழர்கள் அனாதையான எதையும் விடமாட்டார்கள், தெய்வங்களைக் கூட, அவற்றைத் தங்களுடையதாக எண்ணி வழிபடுவார்கள்". இந்த வரிக்குச் சரியான சான்றாக இது திகழ்கிறது.


What is the use of god, if not for food? A flock of sheep came & ate all the delicious garlands. I was so happy when they made me realize this bigger cause of religious sites in general. உணவுக்காகவன்றி, கடவுளின் பயன்தான் என்ன? ஓர் ஆட்டு மந்தை வந்து சுவையான மாலைகள் அனைத்தையும் உண்டுச் சென்றது. மத வழிபாட்டுத் தலங்களின் பெரியதொரு பயனை எனக்கு அவை புரியவைத்ததில் மகிழ்ந்தேன்.


To be continued... Pudhukkottai has Jain monuments in various places around the city. A few other districts also have unique Jain monuments, some of them are well-protected, some of them are vandalised. Documenting these monuments is another dream of mine - தொடரும்... புதுக்கோட்டையில் மட்டுமே நகரைச் சுற்றி வெவ்வேறு சமணச் சின்னங்கள்உள்ளன. இன்னும் சில நகரங்களிலும் தனித்தன்மை மிகு சமணச் சின்னங்கள் உள்ளன, அவற்றுள் சில பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன, சில அழிக்கப்பட்டுவிட்டன. இச்சின்னங்களை ஆவணப்படுத்துவது என் கனவு.


Note: Photo stories are open for everyone to read. If you like to support my creations, you can donate to me any amount starting from 1 US$ using the "Support" button below.

குறிப்பு: படக் கதைகள் அனைவரும் படிக்கத்தக்கவை. என் ஆக்கங்களுக்கு ஆதரவளிக்க விரும்பினால், நீங்கள் 1 US$ தொடங்கி எத்தொகையினையும் கீழுள்ள "Support" பொத்தான் மூலம் அளிக்கலாம்.