Buy Hasici SMS - Specter Interactive a coffee

x
1
3
5

Hasici SMS


The application is designed especially for volunteer firefighters who are notified of alarm by SMS.


After setting the numbers from which the exit SMS is sent, the application will launch a siren and a dialogue with the alarm SMS text.


The user has the possibility to quickly respond to such a message, for example to the commander, whether or not he is going to the action.

This app is very useful when your mobile phone is not with you or you have activated the phone silent mode.

In this case, the siren sounds and the user immediately knows that an alarm has been raised.


If you are interested in our application, you can support it with Buy me a coffe. Use the button support to send a donation to support the further development of the application.

Hasici SMS


Aplikace je urcena zejména pro dobrovolné hasice, kterí jsou upozorneni na upozornení na poplach pomocí SMS.


Po nastavení císel, ze kterých se odešle výstupní SMS, aplikace spustí sirénu a dialog s textem výstražné SMS.


Uživatel má možnost rychle reagovat na takovou zprávu, napríklad veliteli, at už jde nebo ne.

Tato aplikace je velmi užitecná, pokud váš mobilní telefon není s vámi nebo jste aktivovali tichý režim telefonu.

V takovém prípade zazní siréna a uživatel okamžite ví, že byl aktivován alarm.


Pokud vás naše aplikace zajímá, mužete ji podporit pomocí teto sluzby. Pomocí tlacítka podpora poslat dar na podporu dalšího vývoje aplikace.

RECENT SUPPORTERS
Someone bought 5 coffees.

Thank you for your support

martin winter bought 5 coffees.

Děkujeme za to že jste si dali práci na této aplikaci.  SDH Poštovice

Hello, We appreciate your support. Thank you  You can also follow us at fb www.facebook.com/SpecterInteractive/ Or you can write us your ideas directly on our website firestation.cloud/ Děkujeme za podporu. Můžete nás také sledovat na fb www.facebook.com/SpecterInteractive/

Someone bought a coffee.

Thank you for your support

Someone bought 5 coffees.
HASIČŮM.CZ bought 5 coffees.

Jen tak dal. Těšíme se na spolupráci.

Thank you for your support and we wish you every success. We will be glad for any further cooperation. Team SpecterInteractive Děkujeme za podporu a přejeme mnoho úspěchů. Budeme rádi za každou další spolupráci. Team SpecterInteractive