Buy Hasici SMS - Specter Interactive a coffee

x
1
3
5

Hasici SMS


The application is designed especially for volunteer firefighters who are notified of alarm by SMS.


After setting the numbers from which the exit SMS is sent, the application will launch a siren and a dialogue with the alarm SMS text.


The user has the possibility to quickly respond to such a message, for example to the commander, whether or not he is going to the action.

This app is very useful when your mobile phone is not with you or you have activated the phone silent mode.

In this case, the siren sounds and the user immediately knows that an alarm has been raised.


If you are interested in our application, you can support it with Buy me a coffe. Use the button support to send a donation to support the further development of the application.

Hasici SMS


Aplikace je urcena zejména pro dobrovolné hasice, kterí jsou upozorneni na upozornení na poplach pomocí SMS.


Po nastavení císel, ze kterých se odešle výstupní SMS, aplikace spustí sirénu a dialog s textem výstražné SMS.


Uživatel má možnost rychle reagovat na takovou zprávu, napríklad veliteli, at už jde nebo ne.

Tato aplikace je velmi užitecná, pokud váš mobilní telefon není s vámi nebo jste aktivovali tichý režim telefonu.

V takovém prípade zazní siréna a uživatel okamžite ví, že byl aktivován alarm.


Pokud vás naše aplikace zajímá, mužete ji podporit pomocí teto sluzby. Pomocí tlacítka podpora poslat dar na podporu dalšího vývoje aplikace.

Support Hasici SMS - Specter Interactive
You’ll be charged

Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.

Hasici SMS - Specter Interactive

You’ll be charged

Enter a fair price

1

Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.