Buy Kalmar Läns Fjordhästförening a coffee

x
1
3
5

Kalmar läns fjordhästförening (KLFF) bildades 1976 och föreningens målsättning är:
Att genom ett seriöst avelsarbete föda upp renrasiga fjordhästar och behålla
fjordhästen som en frisk, tålig och mångsidig hästras.
Att genom ett stimulerande tävlingsarbete skapa god samvaro mellan
medlemmarna och visa upp rasens kvaliteter. Att på alla sätt öka intresset
för den trevliga, uthålliga och tuffa fjordhästen.
Support Kalmar Läns Fjordhästförening
You’ll be charged

Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.

Kalmar Läns Fjordhästförening

You’ll be charged

Enter a fair price

1

Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.