🔏 เนื้อหาเหล่านี้เป็นการสื่อสารผ่านงานเขียนถึง TSM Supporter & Membership & Mentorship และ TSM Supporter หรือ คนที่เคยเป็น Membership หรือ คนที่เคยเลี้ยงกาแฟ TSM สามารถเข้าถึงเนื้อหาของ TSM Blog ได้เพียงบางส่วน คือ "หมวดหมู่ที่ (2) และ (6)"

📖 [แนะนำ TSM ทุกคนต้องอ่านบทความนี้ก่อน] : "คำแนะนำสำหรับการเรียนรู้ใน TSM Blog" และ "วิธีการ Connect Discord เพื่อเข้าไปยัง TSM's Community ใน Discord สำหรับ TSM Mentorship" ที่นี่ : https://www.buymeacoffee.com/TraderSaiMour/n-a-1578292


การเรียนรู้ใน Blog นี้ได้จัดเรียงเนื้อหาที่ควรจะต้องเรียนรู้อย่างเป็นลำดับตามหัวข้อดังต่อไปนี้

(1) สำหรับ TSM ที่เป็นมือใหม่ควรเริ่มต้นที่นี่เป็นอันดับแรก


(2) Mindset & Trading Psychology

รวบรวมบทความเกี่ยวกับเรื่อง Mindset และ Trading Psychology ที่ได้เขียนจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราเองและที่ได้จากการบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Believable People ที่เราชื่นชอบ และ ติดตามเรียนรู้ - แนะนำให้อ่าน


(3) Trading Playbooks

บันทึกหลักการพื้นฐานต่างๆที่เราได้เรียนรู้และนำมาเป็นไอเดียในการต่อยอดทางความคิดเพื่อพัฒนาระบบเทรดที่เหมาะสมกับตัวเอง แบ่งปันบันทึกการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟโดยใช้ ICT Concept Original By Michael J. Huddleston ให้กับ TSM Membership & Mentorship

(3.1) Basic Technical Analysis

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟที่ควรเรียนรู้

(3.2) Basic ICT Concept Part I

ความรู้และหลักการพื้นฐานที่ควรทำความเข้าใจเมื่อศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟโดยใช้ ICT Concept

ความรู้พื้นฐานที่ TSM Membership & Mentorship ต้องศึกษาเข้าใจ

(3.3) Basic ICT Concept Part II

ความรู้และหลักการพื้นฐานแบบเฉพาะเจาะจงที่ต้องเข้าใจหลังจากเรียนรู้ Basic ICT Concept Part I


ความรู้สำคัญที่ต้องนำมาผสมผสานกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ - หัวใจสำคัญของ Trading Playbooks


(4) Trading Ideas

บันทึกการเรียนรู้ แนะนำ และ แบ่งปันไอเดียเกี่ยวกับเรื่องการเทรดโดย Trader Sai Mour

(4.1) Trading Models & Trading Systems

แบ่งปัน One Good Trade เพื่อให้เห็นไอเดียในการเทรดด้วย Trading Models & Trading Systems เหล่านี้

(4.2) ความรู้ที่เกี่ยวกับการเทรดแบบ Day Trader

ไอเดียส่วนตัวของ Trader Sai Mour ที่นำความรู้มาต่อยอดทางความคิด - แนะนำอ่านตรงนี้ก่อนค่อยไป ICT Day Trading Model

สรุปหลักการและไอเดียการเทรดเกี่ยวกับ ICT Day Trading Model


(4.3) ไอเดียเกี่ยวกับการเทรดเพิ่มเติม

แบ่งปันไอเดียในการบริหารเงินและการบริหารความเสี่ยง และ อื่นๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเทรด


(5) บันทึกการเรียนรู้พฤติกรรมราคา และ ทบทวนความรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวกับ "บันทึกการเรียนรู้พฤติกรรมราคา" เพื่อช่วยทำให้ TSM Membership & Mentorship ได้เห็นการนำไอเดียที่ได้เรียนรู้จาก Trader Sai Mour Blog มาใช้ในการวิเคราะห์กราฟ

ทบทวนความรู้หลังจากจบเนื้อหา Basic ICT Concept เพื่อเพิ่มความเข้าใจ

บันทึกการเรียนรู้พฤติกรรมราคาเพิ่มเติม


(6) Lesson Learned

บันทึกการเรียนรู้ที่เราได้ "ศึกษาแล้วนำมาต่อยอดทางความคิด" "บันทึกจากการอ่านหนังสือ" "บันทึกเรื่องราวดีๆของเส้นทางสู่การเป็นเทรดเดอร์" และ อื่นๆ

The Road To Be A Professional Trader


บันทึกการเรียนรู้จากการอ่านหนังสือ


บันทึกการเรียนรู้ส่วนตัว


📚 กลับสู่หน้าหลักของ Trader Sai Mour Blog : https://www.buymeacoffee.com/TraderSaiMour


2022-2023 © Copyright - Trader Sai Mour is sharing a trading idea for you.