🔏 เนื้อหาเหล่านี้เป็นการสื่อสารผ่านงานเขียนถึง TSM Supporter & Mentorship เท่านั้น สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจการเข้าถึงเนื้อหาใน TSM Blog ที่นี่ : "การเข้าถึงเนื้อหาใน TSM Blog"

📖 [แนะนำ TSM Mentorship ต้องอ่าน] : คำแนะนำสำหรับการเรียนรู้ใน TSM Blog และ วิธีการ Connect Discord เพื่อเข้าไปยัง TSM's Community ใน Discord ที่นี่ : https://www.buymeacoffee.com/TraderSaiMour/n-a-1334829


การเรียนรู้ใน Blog นี้ได้จัดเรียงเนื้อหาที่ควรจะต้องเรียนรู้อย่างเป็นลำดับตามหัวข้อดังต่อไปนี้

(1) สำหรับ TSM ที่เป็นมือใหม่ควรเริ่มต้นที่นี่เป็นอันดับแรก


(2) Mindset & Trading Psychology

รวบรวมบทความเกี่ยวกับเรื่อง Mindset และ Trading Psychology ที่ได้เขียนจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราเองและที่ได้จากการบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Believable People ที่เราชื่นชอบ และ ติดตามเรียนรู้ - แนะนำให้อ่าน


(3) Trading Playbooks

บันทึกหลักการพื้นฐานต่างๆที่เราได้เรียนรู้และนำมาเป็นไอเดียในการต่อยอดทางความคิดเพื่อพัฒนาระบบเทรดที่เหมาะสมกับตัวเอง แบ่งปันบันทึกการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟโดยใช้ ICT Concept Original By Michael J. Huddleston ให้กับ Mentorship

(3.1) Basic Technical Analysis

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟที่ควรเรียนรู้

(3.2) Basic ICT Concept Part I

ความรู้และหลักการพื้นฐานที่ควรทำความเข้าใจเมื่อศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟโดยใช้ ICT Concept

ความรู้พื้นฐานที่ TSM Membership & Mentorship ต้องศึกษาเข้าใจ

(3.3) Basic ICT Concept Part II

ความรู้และหลักการพื้นฐานแบบเฉพาะเจาะจงที่ต้องเข้าใจหลังจากเรียนรู้ Basic ICT Concept Part I


ความรู้สำคัญที่ต้องนำมาผสมผสานกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ - หัวใจสำคัญของ Trading Playbooks


(4) Trading Ideas

บันทึกการเรียนรู้ แนะนำ และ แบ่งปันไอเดียเกี่ยวกับเรื่องการเทรดโดย Trader Sai Mour

(4.1) Trading Models & Trading Systems

แบ่งปัน One Good Trade เพื่อให้เห็นไอเดียในการเทรดด้วย Trading Models & Trading Systems เหล่านี้

(4.2) ความรู้ที่เกี่ยวกับการเทรดแบบ Day Trader

ไอเดียส่วนตัวของ Trader Sai Mour ที่นำความรู้มาต่อยอดทางความคิด


(4.3) ICT Day Trading Model

สรุปหลักการและไอเดียการเทรดเกี่ยวกับ ICT Day Trading Model


(4.4) ไอเดียเกี่ยวกับการเทรดเพิ่มเติม

แบ่งปันไอเดียในการบริหารเงินและการบริหารความเสี่ยง และ อื่นๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเทรด


(5) บันทึกการเรียนรู้พฤติกรรมราคา และ ทบทวนความรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวกับ "บันทึกการเรียนรู้พฤติกรรมราคา" เพื่อช่วยทำให้ TSM Mentorship ได้เห็นการนำไอเดียที่ได้เรียนรู้จาก Trader Sai Mour Blog มาใช้ในการวิเคราะห์กราฟ

ทบทวนความรู้หลังจากจบเนื้อหา Basic ICT Concept เพื่อเพิ่มความเข้าใจ

บันทึกการเรียนรู้พฤติกรรมราคาเพิ่มเติม


(6) Lesson Learned

บันทึกการเรียนรู้ที่เราได้ "ศึกษาแล้วนำมาต่อยอดทางความคิด" "บันทึกจากการอ่านหนังสือ" "บันทึกเรื่องราวดีๆของเส้นทางสู่การเป็นเทรดเดอร์" และ อื่นๆ

The Road To Be A Professional Trader


บันทึกการเรียนรู้จากการอ่านหนังสือ


บันทึกการเรียนรู้ส่วนตัว

  • การส่งต่อความรู้ - รออัพเดท


📚 กลับสู่หน้าหลักของ Trader Sai Mour Blog : https://www.buymeacoffee.com/TraderSaiMour


2022 © Copyright - Trader Sai Mour is sharing a trading idea for you.