หมายเหตุ : การอัพเดทเนื้อหาจะมากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไป และ เนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นการสื่อสารกับ TSM Membership เท่านั้น


🔏 คำแนะนำสำหรับการเรียนรู้ใน Trader Sai Mour Blog : https://www.buymeacoffee.com/TraderSaiMour/n-a-1334829


แนะนำกลุ่ม Discord : เพื่อความง่ายในการเรียนรู้แนะนำให้ TSM Membership เข้าไป Connect กลุ่ม Discord เพื่อเรียนรู้เนื้อหาที่เรียบเรียงเอาไว้อย่างเป็นระบบที่ Discord และ ติดตามการอัพเดทเนื้อหาใหม่ เรียนรู้วิธีการ Connect กลุ่ม Discord ที่นี่ : https://www.buymeacoffee.com/TraderSaiMour/n-a-1346672


การเรียนรู้ใน Blog นี้ได้จัดเรียงเนื้อหาที่ TSM Membership ควรจะต้องเรียนรู้อย่างเป็นลำดับตามหัวข้อดังต่อไปนี้

(1) สำหรับ TSM Membership ซึ่งเป็นมือใหม่ควรเริ่มต้นที่นี่เป็นอันดับแรก


(2) Mindset & Trading Psychology

รวบรวมบทความเกี่ยวกับเรื่อง Mindset และ Trading Psychology ที่ได้เขียนจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราเองและที่ได้จากการบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Believable People ที่เราชื่นชอบ และ ติดตามเรียนรู้ - แนะนำให้ TSM Membership ควรอ่านนะครับ


(3) Trading Playbooks

บันทึกหลักการพื้นฐานต่างๆที่เราได้เรียนรู้และนำมาเป็นไอเดียในการต่อยอดทางความคิดเพื่อพัฒนาระบบเทรดที่เหมาะสมกับตัวเอง แบ่งปันบันทึกการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟโดยใช้ ICT Concept Original By Michael J. Huddleston ให้กับ TSM Membership

(3.1) Basic Technical Analysis

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟที่ควรเรียนรู้

(3.2) Basic ICT Concept Part I

ความรู้และหลักการพื้นฐานที่ควรทำความเข้าใจเมื่อศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟโดยใช้ ICT Concept

ความรู้พื้นฐานที่ TSM Membership ต้องศึกษาเข้าใจ

บันทึกการเรียนรู้พฤติกรรมราคา

(3.3) Basic ICT Concept Part II

ความรู้และหลักการพื้นฐานแบบเฉพาะเจาะจงที่ต้องเข้าใจหลังจากเรียนรู้ Basic ICT Concept Part I


(4) Trading Ideas

บันทึกการเรียนรู้ แนะนำ และ แบ่งปันไอเดียเกี่ยวกับเรื่องการเทรดโดย Trader Sai Mour - คำแนะนำ : เนื้อหาในหมวดหมู่นี้หลายเรื่องจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่อง Basic ICT Concept มาก่อนถึงจะสามารถเข้าใจสิ่งที่เขียนได้ครบถ้วน

(4.1) Trading Models & Trading Systems

(4.2) ความรู้ที่เกี่ยวกับการเทรดแบบ Day Trader

(4.3) ไอเดียเกี่ยวกับการเทรดเพิ่มเติม

  • ไอเดียการหา Directional Bias - รออัพเดท

  • รออัพเดท


(5) Lesson Learned

บันทึกการเรียนรู้ที่เราได้ "ศึกษาแล้วนำมาต่อยอดทางความคิด" "บันทึกจากการอ่านหนังสือ" "บันทึกเรื่องราวทั่วไปที่อยากจะเขียน" และ อื่นๆ