หลายๆ ครั้งที่เราต้องนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหรือวิเคราะห์ต่อใน Google Sheet แต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้องแค่ไหน มีซ้ำกันบ้างหรือเปล่า หรือบางทีอาจจะมีการส่งข้อมูลที่ซ้ำเดิมมาเยอะๆ ก็ได้ หากข้อมูลที่ได้มามีจำนวนมากๆ ก็คงจะไม่ไหวในการต้องมานั่งไล่ดู วันนี้มาดูวิธีการที่จะคัดกรองนำข้อมูลที่ซ้ำออกไปกันครับ

🔗 https://adamblog.co/google-sheet-remove-duplicates-data/