เพื่อนๆ ที่ใช้งาน Google Calendar เป็นประจำอยู่แล้วคงจะคุ้นเคยกับการแจ้งเตือน Event ที่ได้กำหนดไว้อยู่แล้ว แต่ถ้าหาก Event ที่เราต้องการให้การแจ้งเตือนนั้นเป็น Event ที่ต้องแจ้งเตือนสมาชิกภายในทีมที่มีสมาชิกหลายคนๆ ถ้าหากว่าทีมของเราไม่สะดวกในการอ่านอีเมลแจ้งเตือนทุกครั้ง แต่ทีมได้สร้าง Group Line ไว้แล้ว วันนี้มาดูอีกวิธีที่จะทำการแจ้งเตือน Event ให้สมาชิกในทีมทราบโดยแจ้งเตือน Event ของวันในทุกๆ เช้า โดยผ่านทาง LINE Notify กันครับ

🔗 https://adamblog.co/line-notify-google-calendar/