มีคำถามจากเพื่อนๆ ถามมาว่าจะเปลี่ยนตัวเลขอารบิกให้เป็นเลขไทยแบบไม่ต้องพิมพ์ใหม่ได้หรือไม่ วันนี้ผมเลยจะมาพาเพื่อนๆ ได้ทดลองทำฟังก์ชันเปลี่ยนเลขอารบิกให้แสดงผลเป็นเลขไทยไว้ใช้งานในเอกสาร Google Sheet กันครับ

🔗 https://adamblog.co/google-sheet-convert-arabic-number-to-thai-number-formula/