Dėl ko aš šiandien čia?

Astrologija man duoda prasmę, kai jos atrodo jau būti nebegali.

Ir paaiškinimus, kurių, atrodo, rasti nėra leidžiama. Duoda raktus, kad pažinti, kodėl nutika taip kaip nutinka.

Ji pamėtėja viltį ir tyrą meilę visokiam gyvenimui. Rodo kryptį toliuose. Uždavinius šiam gyvenimui, talentus ir pačius pikčiausius drakonus. Ji greitai mane stumteli mano kelio link, jeigu pernelyg nutolstu nuo savo sielos uždavinių.

Ji leidžia man save pažinti iš šalies, atskiriant savo vertybes. Išlikti objektyvia savo kelio stebėtoja ir sarge.

Astrologija suveda mane su sielos giminaičiais ir skatina kitiems padėti juos atskirti. Ji moko stebėti aplinką - tiek žmogų, tiek gamtą jų neskaldant💫

Mes - vienas idealus pasaulio (-"po saule" ) vienis🤍