Καλή Κυριακή σε όλους! Σας παρουσιάζω παρακάτω δύο δελτία με σημεία που προέκυψαν από την πρωινή ανάλυση των Ασιατικών Αγορών που έκανα! Το πρώτο δελτίο περιλαμβάνει σημεία μικρού ρίσκου και το δεύτερο δελτίο σύστημα ...με ισοπαλίες!

*** Τα παιχνίδια που είναι ως "στάνταρ" στο δεύτερο δελτίο, μπορείτε αν θέλετε να τα εντάξετε και στο πρώτο δελτίο. Επίσης μπορείτε αν θέλετε να αντικαταστήσετε τα "στάνταρ" του δευτέρου δελτίου με κάποια από τις επιλογές του πρώτου δελτίου

Σύντομα, η πρόσβαση σε ημερήσια άρθρα όπως αυτό που διαβάσατε μόλις θα είναι διαθέσιμα καθημερινά μόνο για τα "members"