Som ni vet har SSG en egen server sedan 2009, något som många i klanen kanske inte vet eller tänker på men vår TS- och en av våra spelserver står hemma hos Stiltman.
Detta är även den server som vi använder för att köra vår Arma 3 sync från.

Denna "BuyMeAMonster" är ett sätt att hjälpa till varje månad och driva SSGs server Asylm och bidra till framtida uppgraderingar eller utbyggnader.