Buy The Blue Expat a coffee

x
1
3
5

The Blue Expat là một podcast tiếng Việt ra đời từ rất sớm và có thể là podcast tiếng Việt duy nhất cùng thời còn hoạt động. Để duy trì podcast và blog như một nơi mọi người được giải trí, học những điều mới và đồng thời để khuyến khích mình thực hiện chia sẻ về cách làm podcast, mong bạn sẽ ủng hộ để chúng ta cùng đi thật lâu với nhau nhé! 
Support The Blue Expat
You’ll be charged $

Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.

The Blue Expat

You’ll be charged $

Enter a fair price

$
1

Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.