✶ Boohoo howl the mountain ghosts.

★ Buhuhu, heulen die Berggeister um die Wette.