May 26, 2022

Làm vì đam mê 😁

Sau 12 năm lăn lộn (2 năm trước), tôi quyết định làm việc vì đam mê... đó là "lập trình", cụ thể là "lập trình web". Con đường thú vị và nhiều chông gai nhưng 2 năm qua tôi đã vượt qua được và tập trung vào mảng Serverless để trở thành một Fullstack JS Developer.Công việc gồm những... more