Maraming music collabs pa para sa inyo! Ito na ang unang katha ng Algoritmo! ♥

https://youtu.be/pzb_OJ803kc