Buy Dương Lê Hoài Phong a book

📖
x
1
3
5

mình thích bịa chuyện theo những điều có thật

Nếu bạn thích nghe chuyện của mình, bạn có thể mua cho mình sách để mình tiếp tục có chuyện để bịa.