Anglicky jsme si popovídali s Konradem Kokosou o .NET performance a psaní technické knihy. https://www.dotnetpodcast.cz/episodes/ep57/