This post is for members only.
Just Belle 10,11
Unlock this post by becoming a member.

Dec 21

This post is for members only.
Just Belle 8,9
Unlock this post by becoming a member.

Dec 21

This post is for members only.
Just Belle 6,7
Unlock this post by becoming a member.

Dec 21

This post is for members only.
Just Belle 4,5
Unlock this post by becoming a member.

Dec 21

This post is for members only.
Just Belle 2,3
Unlock this post by becoming a member.

Dec 21

(PHR) Just Belle 1

TEASERSimple lang ang buhay ni Belle. Iyon ay bago dumating si Thompson Pillares sa buhay niya. Mula sa pagiging service crew sa Sweet Refuge ay natagpuan na lang niya ang sarili bilang representative ng Jasbelle, isang collector’s item porcelain doll. Labag ang loob ng taong nagpalaki sa kanya sa bago niyang trabaho. Pero sinabi niya sa sariling kailangang-kailangan lang niya ng pera kaya niya nagawang suwayin ito.Ngunit habang tumatagal, natuklasan niyang hindi pera ang dahilan. She... more

Dec 21

POPULAR
Lust Struck 30
26
6
Lust Struck 32
25
2
Lust Struck 33
24
9
Lust Struck Chapter 15
23
Lust Struck Chapter 22
23
1