Buy Edmund Amoye a slice of pizza

๐Ÿ•
x
1
3
5

Hey ๐Ÿ‘‹ . In a nutshell, I am all about:

LTV = (purpose * profit) ^ (at scale)๐Ÿ”‘ / Narrator @CodeLessPodcast ๐ŸŽ™/ Analogies + ๐Ÿ‘Œ๐ŸพGIFs

I believe the best companies and networks are stages, where members (actors) become their best selves. I help my clients become heroes - connecting data, narrative, and experiential marketing in ways that align purpose and increase profit - at scale.ย 

S_beardmore
S_beardmore bought a slice of pizza.

Thanks for doing awesome stuff and I canโ€™t wait to listen to the Codeless Podcast!ย 

KP
KP bought 3 slice of pizzas.

Hereโ€™s a thank you for providing a ton of value for the codeless community and for persisting 19 episodes where most would have quit a long time ago. Canโ€™t wait to learn a few tricks from the podcasting master!ย 

Michael Gill
Michael Gill bought 3 slice of pizzas.

Youโ€™ve already given me so much sauce, an easy 3 slices! ๐Ÿ™Œ๐Ÿพ๐Ÿ•

David Gerbino
David Gerbino bought a slice of pizza.
HarrisKarim_
HarrisKarim_ bought a slice of pizza.