Buy Ehkoo a bubble tea

x
1
3
5

Chào mọi người 👋

Nếu mọi người thấy thích bài viết của tụi mình ở ehkoo.com thì có thể ủng hộ để tụi mình mua trà sữa viết thêm bài cho sung nha.

Mãi yêu.