Chúng ta là những gì chúng ta thường xuyên làm. Sự xuất sắc, do vậy, không phải là một hành động, mà là một thói quen. (Triết gia Aristotle)

1. Trì hoãn: trì hoãn tiết kiệm và luôn 'ưu tiên' giải quyết các vấn đề cấp bách và để mọi thứ tiếp diễn cho đến một ngày chợt nhận ra đã 50 tuổi chưa tiết kiệm được đồng nào để nghỉ hưu.

2. Thiếu kỉ luật: phần lớn có thói quen để phần tiết kiệm sau khi đã chỉ tiêu các khoản mục khác. Hoặc gửi rồi rút rồi lại gửi... Việc gửi không đều đặn và kiên định.

3. Quá muộn: tiết kiệm quá ít, quá muộn, và quá tiêu cực trong hình thức đầu tư, chỉ biết tiết kiệm ở ngân hàng mà không nghĩ đến kế hoạch phân bổ tài sản theo các hướng khác nhau.

#genius #giáo_dục_tài_chính #nhận_thức_tài_chính #tự_chủ_tài_chính