Tiền là được liệt vào danh sách là một trong những top danh từ ám ảnh và cảm xúc nhất lịch sử!

Bạn thì sao? Khi nói tới TIỀN - hình ảnh của TIỀN trong bạn gắn với hình ảnh gì? Trong hình ảnh đó có những cảm xúc gì? Có gì là “ám ảnh” với bạn không?

Hãy dành cho bản thân 15’ thật yên tĩnh để trung thực trả lời những câu hỏi sau để hiểu rõ hơn những gì bạn đang nhìn nhận về tiền:

1. Tiền là _________________________

2. Tiền là _________________________

3. Tiền là _________________________

4. Sự giàu có là _____________________

5. Sự giàu có là _____________________

6. Người giàu là _____________________

7. Người giàu là _____________________

8. Nguyên nhân tôi không thể hoặc có lẽ không trở nên cực kỳ giàu có là vì _________________________________________________________

9. Một vài điểm tiêu cực có thể xảy ra khi giàu có hoặc quá trình cố gắng làm giàu là

______ _______________________________________________

10. Những sợ hãi và lo lắng lớn nhất của tôi liên quan đến tiền và sự giàu có là _________________________________________________________

Bạn muốn trao đổi hay chia sẻ về những suy nghĩ của mình, có thể inbox hoặc email cho chúng tôi [email protected] để nhận được những lời khuyên tài chính để cùng vượt qua giai đoạn dịch này một cách an yên nhé.

#genius #giáodụctàichính #nhậnthứctàichính #tựchủtài_chính