Gramatyka polska
is

Ćwiczenie 183

Jul 14, 2022

W puste miejsca wstaw odpowiednie formy liczebnika dwa, trzy, cztery, siedem:

  1. Za stołem usiadło ..... kobiet i ..... mężczyzn.

  2. Brakuje nam jeszcze ..... książek i zeszytów.

  3. Z lasu wypadło ..... psów, a w ślad za nimi ..... jeźdźców.

  4. Nie ma czego zazdrościć tym ..... uczniom i uczennicom, siedzącym w ostatnich rzędach.

  5. To było za ..... górami i ..... dolinami.

  6. Jest to baśń o ..... braciach i ..... siostrach.

  7. Ten obraz namalowano ..... kolorami.

  8. W oddali widać było ..... domków i ..... ławek, po jednej przed każdym domkiem.

  9. Na scenie oglądaliśmy ..... najlepszych tancerek i ..... tancerzy.

  10. Na scenie oglądaliśmy zespół złożony z ..... tancerek i ..... tancerzy.

Klucz

Enjoy this post?
Buy Gramatyka polska a book
Sign up or Log in to leave a comment.