Là một bà mẹ trẻ, yêu thích viết lách, xê dịch và học ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Nhật, mình mong muốn có thể chia sẻ với các bạn nhiều hơn về phương pháp học của mình

  • 日本語の学習と共に、日本の文化・習慣、日本人の心を身につけ、自然な日本語を話せるようになります。

Là một bà mẹ trẻ, yêu thích viết lách, xê dịch và học ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Nhật, Facebook này được mình tạo ra để chia sẻ những kinh nghiệm học tiếng Nhật của bản thân, và những câu chuyện về cuộc sống. Mình đến với tiếng Nhật vô cùng tình cờ, và theo nó suốt chục năm nay có lẻ. Nhưng nếu như chỉ để học tiếng thì đấy không phải là mục đích và niềm yêu thích của mình. Mà mình luôn mong muốn thông qua ngôn ngữ chúng ta có thể tìm hiểu được về căn hóa, cuộc sống, cách suy nghĩ của mỗi dân tộc. Và thực sự để có thể hiểu trọn vẹn một ngôn ngữ thì không chỉ có học nghe