Apr 01, 2020

Văn hoá là gì – BS Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

Văn hoá là gì? Đây là chủ đề buổi nói chuyện của BS Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ do Tinh Việt Văn Đoàn cùng Trung tâm Nghiên cứu và Thông tin Tân Định tổ chức tại trường Quốc gia Âm nhạc Sàigòn hồi 17 giờ ngày chủ nhật 13.7.1969.Để tìm hiểu văn hoá là gì, ông lần lượt trình bày 5... more

2 comments