Ôi, những hàng me Chợ Cũ,  những hàng me phố Gia Long, những hàng me phố Tản Đà, những hàng me bầu bạn của người đi bộ về trưa, những hàng me tò mò dòm vào các cửa sổ tư gia, gởi vào đó những lá nhỏ li ti trên tóc cô gái bé, những hàng me tàn xanh sậm quyến luyến những triếng dương cầm của ai trong vài cửa sổ vọng ra…

Các bạn xem chi tiết: https://blogcuatui.honvietbiz.net/viet-ve-sai-gon/202002-nhung-hang-me-sai-gon-hv/