Login

Ambassador X

Изкуствен интелект и защита на данните

Aug 22, 2021

В контекста на основната система за защита на данните често възниква въпросът какъв е изкуственият интелект. Често това се използва в компании, например за предварително подреждане на приложения или за координиране на интелигентни системи и машини с него. Изкуственият интелект или машинното обучение често се използват в днешното индустриално производство. Същото важи и за администрациите, които могат да работят с нея на ново ниво. Съвременните технически възможности са очарователни. Въпреки това често има несигурност по отношение на на правните аспекти и защитата на данните във връзка с изкуствения интелект.

Вай-ценните данни

По принцип данните винаги могат да се разглеждат като много ценно благо; това са основните предпоставки за работа на изкуствения интелект и за възможно обучение. Това е единственият начин да получите най-важната информация и да обучите системата. Независимо от това, никога няма да се пренебрегва, че данните са много ценен и чувствителен актив. Следователно няма съмнение, че това е пряка добавена стойност. Въпреки това, с това доверие не трябва да се злоупотребява при никакви обстоятелства.

Потоци на данни между кампаниите

Ето защо като компания е много важно предварително да се изясни кои данни могат да бъдат прехвърлени, когато става въпрос за изкуствен интелект. Особено важно е да се постави под въпрос, когато различните потоци от данни се изпращат напред и назад между различни компании. В случай на предадени данни е от съществено значение да се създаде яснота, ако те използват за целите на анализа или за по-нататъшна обработка. Същото е, когато тези данни се предават от компанията.

Нови прави в бъдещето

В бъдеще се очакват нови разпоредби по отношение на защитата на данните в изкуствения интелект. Всички изисквания за защита на данните и сигурност на данните също се предлагат в тази област. Следователно трябва да се предотврати следното:

  • Заплахи

  • Проверка

  • Неоторизирано копиране

  • Манипулация

  • Загуба

Следователно неправилното обработване на данни, както и защитата на всички лични права и поверителност трябва да продължи да имат приоритет. Ето защо е също толкова важно да се включи служител по защита на данните в компанията. Следователно най-важното изискване по отношение на отговорността са добрите договори.

Enjoy this post?
Buy Ambassador X a coffee
Sign up or Log in to leave a comment.