Ambassador X
is

Защита на данните в логистиката

Aug 22, 2021

Личните данни се използват и обработват по - специално от логистичната индустрия или от компаниите в тази индустрия. Основно става въпрос за видеозаписи и видеонаблюдение или GPS проследяване. Ако интересите са оправдани, това е законосъобразно. Интересите или основните права на засегнатите лица не трябва да надделяват, за да няма нарушение. Както оценката на въздействието върху защитата на данните, така и съответните знаци са важна предпоставка за това. По същия начин добрата обосновка е изискване при проследяване на служителите чрез GPS. Пример за това е координирането на задачите на тези служители или подобряване на пътната безопасност.

Видът на данните, както и броя на служителите и дейностите на компанията определят дали трябва да бъде назначен служител по защита на данните.

Добре организирано разпределение на задачите

За да може стоките да бъдат транспортирани без проблеми, има различни спедиторски компании, които се грижат за организацията на тази задача. Транспортните услуги са свързани с движението по вътрешни водни пътища и морски плавателни съдове, самолети, камиони или железопътни линии. Това са много сложни услуги, които се състоят от различни логистични услуги, съхранение, претоварване и транспорт. Следователно въпросът за защита на данните също играе важна роля в съвременните спедитори.

По принцип съществува национален регламент чрез търговски кодекс, както и относно общите условия на спедитора. Независимо от това е необходима предвидливост по отношение на защита на данните в основния регламент, тъй като тя е пряко свързана с федералния закон за защита на данните.

Логистика и видеонаблюдение

Както в склада, така и извън него, видеонаблюдението често се използва от логистиката и различните спедиторски агенции. Много често става въпрос за стоки с висока стойност, които принадлежат на клиента, но се намират в склада на транспортната компания. Ето защо видеонаблюдението е важен елемент в областта на логистиката. Често това дори се прехвърля на смартфона чрез приложение, за да се наблюдават всички процеси. Ако например има случай на вандализъм, това може да позволи на извършителите да бъдат съдени по-бързо. Също толкова лесно е например на видите текущия инвентар на стоките.

Тези мерки за наблюдение и видеозаписите обаче са пряко свързани и с личните права на служителите, както и на доставчици и клиенти. Следователно видеонаблюдението в логистичните компании изисква специално внимание. Следователно засегнатите лица трябва да бъдат правилно информирани и е разрешено да се записват само разрешени и необходими зони.

Следователно най-важните точки при видеонаблюдението във връзка със защитата на личните данни в логистиката са:

  • Проверете законността

  • Записвайте всички дейности по обработка в директория

  • Съставете информационни знаци и ги прикрепете правилно

  • Проверете периода на съхранение

По принцип е важно данните, които идват от такова наблюдение, да не се съхраняват повече от 72 часа. В изключителни случаи е разрешен период на съхранение от десет дни. Веднага след като целта бъде изпълнена, това видеонаблюдение трябва да бъде изтрито незабавно.

GPS проследяване в логистиката

За да могат служителите да бъдат по-добре координирани от спедитора, те често се проследяват чрез GPS. Това улеснява локализирането например на камион или кола като служебно превозно средство. За целта трябва да бъдат изпълнени следните цели:

  • Координацията на разполагането на работници

  • Акцентът върху защитата срещу престъпления

  • Мерки, които повишават безопасността на служителя

  • Подобряване на пътната безопасност

Това местоположение позволява постоянен контрол на поведението и работата на спедиторската компания по отношение на служителя. Следователно споразумение за разпространение е важно. Затова като логист и спедитор е важно да обърнете внимание на следните области.

  • Прозрачност

  • Концепция за достъп и икономия на данни

Всички възможности за GPS мониторинг трябва да бъдат открито представени на служителите. Служителят трябва да разбере как и кога има достъп до данните. Ето защо е от първостепенно значение ясно да се документира заделянето на средства. В този случай прозрачността винаги има приоритет.

Enjoy this post?
Buy Ambassador X a coffee
Sign up or Log in to leave a comment.