ALL POSTS

Aug 22, 2021

Защита на данните в логистиката

Личните данни се използват и обработват по - специално от логистичната индустрия или от компаниите в тази индустрия. Основно става въпрос за видеозаписи и видеонаблюдение или GPS проследяване. Ако интересите са оправдани, това е законосъобразно. Интересите или основните... more

Aug 22, 2021

Изкуствен интелект и защита на данните

В контекста на основната система за защита на данните често възниква въпросът какъв е изкуственият интелект. Често това се използва в компании, например за предварително подреждане на приложения или за координиране на интелигентни системи и машини с него. Изкуственият... more

POPULAR
Изкуствен интелект и защита на данните
Защита на данните в логистиката