Eng tau bergaya
Padi berlayang
Breakfast with kaya
There goes my raya
When's the next raya we choose
Aiya tak payah
It's all the same ma
Susah payah