Become a member

€2 per month
€20 per year
Izviđač
2
Per month
Kamper
5
Per month
Planinar
10
Per month
Avanturista
20
Per month
Limited (50 of 50 remaining)

Already a member? Log in here

Emisija "Izazovi avanturu" za cilj ima promociju aktivnog načina života, kao i otkrivanje prirodnih lepota koja su manje poznata široj javnosti.