Huvudpunkter

Huvudpunkter

👉Vilket ligament Fäster levern till den främre bukväggen?

Skärformiga ligamentet/Falciform ligament

👉Vilket ligament bildad av den stängda vänstra navelvenen?

👉 Vilket ligament innehåller portal triaden?

 • Hepatoduodenal ligament 

👉 Vilket finns i mitten av lobuli?

 • Centralven

👉 Sinusoiders vägg bildas av: endotelceller 💯 + kupfferceller  (liknar makrofager) 💯

👉 Vilken gallgången består av hepatocyter 💯 + kolngiocyter?

 • Herings kanaler

👉 Vilken dräneras av lymfkärl?

 • Perisinusoidala rummet (Disses spalt)

👉 Var finns Perisinusoidala rummet (Disses spalt)?

👉 Vilken cell är viktig vid fibros?

 • Stellateceller (Ito celler)

👉 Vilken cell lagrar A-vit?

 • Stellateceller (Ito celler)

👉 Vilken cell utsöndrar gallsyra?

 • Hepatocyter

👉 Vilken cell liknar makrofager?

 • kupfferceller 

👉 Var återfinns Stellateceller (Ito celler)?

 • Perisinusoidala rummet (Disses spalt)

👉 Vilken saknar serosa?

 • Gallblåsan där fäster med levern

👉 Vilken saknar lymfkärl + muscularis mucosae +  submucosa i Lamina propria 💯?

 • Gallblåsan

👉 Var finns Rokitansky-Aschoff sinus?

 • Gallblåsan: Mucosans djupa veck som utbuktar mellan muscularis externa och serosa/adventitia

👉 Vilken av zonerna i acini

 •  är känsligast för toxiska metaboliter och läkemedel som bryts ner såsom acetaminofen eller alkohol?

  • III nära centralven 💯

 • Har mkt mitokondrier/ Cytokrom P-450?

  • III nära centralven 💯

 • Skadas vid gula febern?

  • II

 • Är O2 och närring  Högst?

  • I

https://kunskapsprovet.com/courses/histologi/lessons/lever-gallblasa/