https://kunskapsprovet.com/courses/neurologi/lessons/perifera-nervsystemet-pns-del-4-polyneuropati/

Huvudpunkter

👉 Vad talar för LMN (Nedre motorneuron) skador?

 • Slapp paresSvaga / utsläckta reflexer❌ (areflexi), Babinski ❌och andra primitiva reflexer (-)💯Muskelatrofi💯Fascikulationer💯, Bevarad hastighet / precision (ingen apraxi❌), Samtidig känselnedsättning (ofta)

👉Hur kan autonom nervsystemet testas i klinik?

 • Thermoregulatory sweat test (TST)

 • Tilt-tabel test💯: Autonom : Ortostatiskt hypotoni💯

👉 Mikrocytisk + sidroblastik Anemineuropati ➡️ B6-vitaminbrist

👉 Makrocytisk + myelopati/neuropati ➡️ B12-vitaminbrist

👉 Vilka talar emot polyneuropati?

👉 Hur behandlas diabetiska neuropatiska smärtor?

 • t.ex Saroten (TCA)💯

👉 Infektion (såsom Campylobacter jejuni) ➡️2 veckor efter ➡️Övergående progerande slapp pares (inte mer än 4 veckor) + areflexi (övre<nedre) + Känselbortfal utan sensibilitetnivå + Babinski (-) +ansiktspares (7e kranialnerv) + utan feber ➡️ Guillain-Barré Syndrom ➡️ Akut remiss💯 + inlägning ➡️ IVIg eller plasmaferes

👉Kombination av plasmaferes + IVIg ger ingen ytterligare vinstej heller tillägg av steroider (Med andra ord steroider behövs ej)💯.

👉Oftalmoplegi💯 + areflexi ataxi💯 ➡️ ovanlig variant av GBSMiller Fishers syndrom ➡️ Anti-GQ1b antikroppar💯

👉 Vilka talar emot GBS?

 • Kvarstående 8 < veckor💯 tydlig asymmetri💯

 • Tidigt utvecklade sfinktersymtom💯

 • Tydlig sensibilitetsnivå💯

 • 👉Vid pleocytos 50 < mono/mm3 💯 bör infektion 💯 med Borrelia 💯 eller HIV 💯 övervägas.

 • Övriga:

  • Feber vid debuten💯

  • ÖMN symtom såsom babinski tecken💯

👉LP fynd vid Guillain-Barré Syndromökad albuminkvot

👉EnEg fynd vid Guillain-Barré Syndrom:EnEg (förlängda f-latenser).

👉 Bild fynd vid GBS hos < 90 %kontrastuppladdning lumbo-sakrala nervrötter utnyttjas sällan diagnostiskt.💯

💯Paresernas omfattning och grad korrelerar med risken för respiratorisk insufficiens

👉Hos GBS patienter intubationsugning av luftvägarna och oförsiktigt hanterande av patienten➡️ Risk för kraftig vagal reaktion ➡️ Bradykardi💯

👉Hur skiljer sig Botulism och GBS?

👉Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) liknar GBS men Långvarig (6 < veckor💯 – minst 8 veckor medan i GBS max 4 veckorantingen progressiv (2/3) eller skovvis förlöpande (1/3) autoimmun demyelinisering💯 kvinnor < Män Sällan kranialnervspåverkan❌💯 + Steroider kan användas

👉 Charcot Marie Tooth (CMT): Motorisk (muskelatrofi + svaghet såsom Muskelatrofi +  höga fotvalv (Pes cavus) + hammartår eller Skolios💯 eller Heshet ) + Sensorisk (känselbortfall- ) symtom med +/- ataxi +/- autonom dysfunktion

👉Spinal stenos💯  – Nedstrålande smärta: Förvärras av stående och extension av ryggraden t.ex. att stå rakt💯  eller ligga💯 !  Förbättras av böjning t.ex. Att sitta💯  eller cyckla💯 !

👉 Trendelenburgs tecken eller Vaggande gång (anka-liknande) = Myopatisk gång:  Gluteus medius och minimus (ej maximus💯)💯 bl.a Superior💯 gluteal nervskada: Nerverötter L4-S1