Postoperativ smärta är ett viktigt ämne som kommer att ställas frågor från. Det som är viktigt är att vi vet att man tidigt borde behandla postoperativ smärta så minskar man risk för kronisk smärta.

Postoperativ smärta kommer att fördröja aktivitet och mobilisering så ökar risker för tromboembolism samt leder till sämre hjärt- och lungfunktion.
https://kunskapsprovet.com/courses/anestesiologi/lessons/postoperativ-smarta/