Login

Kunskapsprov

3 supporters

Standard anamnes frågor - Kunskapsprov för Läkare – OSCE – Professionell Utveckling – SBAR

Sep 22, 2020

Standard anamnes frågor  OSCE T6

Anamnes:

Läkare: Hej. X Y heter jag. Vad är det som gör att du söker idag?

👉 När patienten är inlagd passar andra alternativ bättre så som: Hur mår du?

 

Patient: Ont/smärta? Andfåddhet? Trötthet? Trauma?

Läkare: (Vid trauma) Vad hände? När hände?

Läkare: (Vid intervju vid anhöriga) För hur länge sedan märkte ni att hen har problem? Nämnt hen själv nåt problem? Har ni speciell påfrestning angående hen?

Ont/smärta:

Lokalisation:

Läkare: Var sitter smärtan?

Tid:

Läkare: När började? För hur länge sedan märkte du? Med vilket förlopp utvecklades symtom? Är det förstagången? Har du haft du tidigare likadana symptom?

👉 Tilltagande/Progressiv – Ihållande/ kontinuerlig – Övergående – Permanenta – Kvarstående – i intervallet.

Karaktär:

Läkare: Hur känns smärtan? kramande, huggande, trubbig, stickande, skärande, vass

Strålning:

Läkare: Strålar till någonstans?

👉 Hjärta: käken och vänster arm samt ryggen

👉Gallblåsa: höger skuldblad, Karpaltunnel syndrom: 3.5 fingrar

👉 Ischias: från skinkan ner längs benet, …

Relationer:

Läkare: Påverkas av matintag, andning (pleurit), aktivitet, dygnsvariation (Blir det bättre på morgonen eller kvällarna? avföring, vattenavkastning?

👉 Tryckhuvudvärk och Myasteni gravis (MG): kvällarna

👉 Reumatologiska sjukdomar och huvudtumör: morgon

Läkare: Är det förutsägbar eller oprovocerad eller oförutsägbar?

Förbättrande och försämrande faktorer:

Läkare:  Blir det bättre eller värre när eller vid ….?

👉 Ställning: Cykling eller ryggböjning: förbättrar spinalstenos

👉 Aktivitet: försämrar hjärtsvikt och astma samt artros

👉 Ryggsövande: försämrar hjärtsvikt och spinalstenos

👉 Krystning (valsalva) och hosta samt när huvudet nerlägger försämrar högt (intrakraniellt tryck:ICP) huvudvärk

👉 Lutning framåt förbättrar pankreatit och Perikardit.

VAS:

Läkare: I en skala mellan noll och tio var någonstans sitter din smärta om du bara skulle ge en siffra? Där noll motsvarar ingen smärta och tio är värsta smärta som du har haft under hela livet. (påtaglig-svår)

Tidigare sjukdomar:

Läkare: Är du frisk i övrigt? Har du någonsin sjukhusvårdad för …. (t.ex. förvärring perioder vi KOL eller för Bipolär sjukdom?

Tidigare kirurgier:

Läkare: opererats du någonsin tidigare?

👉 Misstänk obstruktion (adhesion).

Medicinering:

Läkare: Tar du mediciner eller läkemedel? Vilka och hur många eller hur mycket?

👉 Blödning: Waran och antikoagulanter

👉 Astma: Aspirin

Allergi:

Läkare: Är du allergisk mot något speciellt?


👉 Infektion fall: PC – Allergi
👉 Kirurgiskt fall: Tidigare operationer- Allergisk mot Lidokain och Iodin

👉 Röntgen avbildning: Kontrast allergi

 

Ärftlighet:

Läkare: Har någon av dina släktningar likadan sjukdom? Har ni ärftliga sjukdomar i nära släktningar?

👉 Hjärtkärlsjukdomar – Diabetes – Allergi (Astma, Atopisk dermatit) – Psoriasis – Psykisksjukdom - Hypertoni

 

 

❇️ Social:
❇️ ❇️ Jobb:

Läkare: Vad jobbar du med?
Hörselnedsättning: Är du exponerat för högt ljud (Bullersarbete?)

Skelett eller ortopedi: Är du fysiskt överbelastad på jobbet?

Infektioner: Har någon i familjen, omgivningen eller på jobbet likadana symptom?
DVT och Infektioner: Har du varit med en resa?

❇️ ❇️ Alkohol:

Läkare: Hur ser du på ditt dyrkande i dagsläget? Dricker du och hur mycket och vilken typ?

❇️ ❇️ Rökning:

Läkare: Röker du? För hur länge rökte du och hur många paket per dag?

❇️ ❇️ Droger:

Läkare: Brukar du något? Vad då?

❇️ ❇️ Psykosocial:

Läkare: Hur påverkade sjukdomen ditt liv, dina relationer eller ditt jobb eller studerande?

❇️ ❇️ Suicid tankar:

Läkare: Är livet meningslöst? Är allt hopplöst? Önskat du att vore du? Har du tänkt att ta livet av dig? Har försökt att göra dig något? Har planerat för detta? När ska du? Var ska du? Hur ska du? Har du försökt tidigare?

 

❇️ ❇️ Demens:

Läkare: Hur bor du? Ensam? Har du barn hemma? Hur är relationer? Har du hemtjänst?
Tar du mediciner dig själv? Har du vapen eller tillgång till detta? Jagar du? Kör du bil? Har du svårigheter att hitta i nya område? Har du svårigheter att komma ihåg aktuella livshändelser? Har du svårigheter med tidsuppfattning och planering? Kan du ta hand om mediciner och ekonomi och vardagliga aktiviteter så som knappa kläder? Har problem såsom ordglömske eller ordvakastining? Har svårt att känna igen bekanta ansikte och symboler?

❇️ Systemorgan Review:
❇️ ❇️ Allmäntillstånd:

❇️ ❇️ ❇️ Infektion eller reumatologi eller malignitet:


Läkare: Har du haft Feber eller Frossa?

❇️ ❇️ ❇️ Malignitet eller Tuberkulos:

Läkare: (B symptom) Viktnedgång (Har du gått ner i vikt? Mer än 3,5 kg under 1 månad d.v.s. 5 %) + Har du haft Feber eller nattliga svettningar (har du …?)

❇️ ❇️ ❇️ Trötthet och psykologisksjukdomar:

Läkare: Söver du bra?

❇️ ❇️ Akut halsinfektion + Akut buk + psykologisksjukdomar:

Läkare: Hur är det med matlust eller aptit? Äter du bra?

❇️ ❇️ Hjärtkärlsjukdomar:

-         👉 Hjärtsvikt:

o   Trötthet och Andfåddhet

Läkare: Blir du trött eller andfådd med mindre aktiviteter än tidigare?

o   Svullna ben och fötter (ödem)

Läkare: Har du svullet ben?

o   Ortopenea:

Läkare: Blir du andfådd när du lägger dig på ryggen? Blir du andnöd i ryggsövande ställning? Hur många kuddar använder du på nätter?

-         👉 Arytmier eller förmaksflimmer

Läkare: Har du Hjärtklappningar eller oroskänsla i bröstet?

❇️ ❇️ Lungsjukdomar

-         👉 Astma eller Kol:

Läkare: Hostar du?

Läkare: Har du pip i bröstet?

-         👉 Infektion eller malignitet

Läkare: Har du slem? Missfärgat slem?

Läkare: Har du Blodigt slem? Blod upphostningar?

-         👉 Lungemboli

Läkare: Har du Har du ben svullnad?

❇️ ❇️ Mag och tarm

-         👉 Bröstsmärta eller smärta i epigastrium eller astma:

Läkare: Har du sura uppstötningar (GERD eller Reflux)?

Läkare: Har du förändrade avföringsvanor eller vattenkastningar?

Läkare: Har du Missfärgat kiss eller bajs?

-         👉 Obstruktion:

Läkare: Har du haft gasavgång?

https://kunskapsprovet.com/courses/kliniska-fardigheter/lessons/praktiskt-kunskapsprov-for-lakare-osce-anamnes-exempel-professionell-utveckling-sbar/

Enjoy this post?
Buy Kunskapsprov a disc space to continue!
1 like
Sign up or Log in to leave a comment.