Kunskapsprovet 8th maj 2020

Det finns alltid frågor om teratogena läkemedel under graviditet som ska undvikas. Nedan står en lista över de vänligaste och relaterade resultat när de tas under graviditet.
https://kunskapsprovet.com/courses/ob-gyn/lessons/teratogena-lakemedel-under-graviditet/