បើសប្បាយហៅខ្ញុំទៅផង

មានតន្រ្តីចាប់អោយរាំផង

បើស្រវឹងអូនមកតាមបង ព្រឹកជូនទៅផ្ទះដូចតែរាល់ដង

លុយបងមានម៉ាល្មមៗ

សារីតាន់មិនមែនសារីប៉ម

Wanna chill ជាមួយនឹងបងៗ ឆាកជីវិតសើចសប្បាយមានប៉ុន្មានដង

Fake brand ក៏ជាគ្នាខ្ញុំ

Real brand ក៏ជាគ្នាខ្ញុំ

អត់លុយមិនមែនជារឿងធំ មានក្រខ្ញុំមិនគិតអោយតែស្មោះត្រង់

ឆាកជីវិតគេថាសប្បាយមានតិច ហេតុអ្វីត្រូវគិតរឿងរាវដែលស្មុកស្មាញ

គេថាមនស្សបៀមទុក្ខឆាប់ស្លាប់ បើគិតតែរឿងឈឺឆាប់

មិនយូរមិនឆាប់ប្រាកដជាស្លាប់តាម

អាញប្រាប់ហើយថាកុំទៅៗ វានៅតែទៅៗប្រយត្ន័ធ្លាក់ផ្លូវគេចាប់ polish ហាម

គ្មានអ្នកណាអ្នកជួយបាន គិតអោយច្បាស់មុនក្លាហាន

សប្បាយហើយនឹងទុក្ខដើររួមគ្នា yep

ដើរខុសមួយក្បាច់វេទនា កុំសើចលើទុក្ខាអ្នកដ៏ទៃគ្នានឹងគ្នា

យល់ស្របតាមខ្ញុំសូមញញឹមហើយយើងCheer

High we get high we សេសឺ បញ្ហានាទ្បិកាខ្ញុំមិនខ្ចីមើល

ភព្វព្រេងវាសនាត្រូវតែហុឺហា ត្រូវតែហានបែកប្រាជ្ញាត្រូវតែហ៑ានបែកក្រលា

High we get high we សេសឺ បញ្ហានាទ្បិកាខ្ញុំមិនខ្ចីមើល

ភព្វព្រេងវាសនាត្រូវតែហុឺហា ត្រូវតែហានបែកប្រាជ្ញាត្រូវតែហ៑ានបែកក្រលា

ចាក់ភ្លេងរាំលេង អូនស្រី ក្រលែងលេបក្រលែងលេប

Hahaអាពួកម៉ាក I'm so drunk

HaHa កុំទាន់ផ្អាកៗ

បើសប្បាយហៅខ្ញុំទៅផង

មានតន្រ្តីចាប់អោយរាំផង

បើស្រវឹងអូនមកតាមបង ព្រឹកជូនទៅផ្ទះដូចតែរាល់ដង

លុយបងមានម៉ាល្មមៗ

សារីតាន់មិនមែនសារីប៉ម

Wanna chill ជាមួយនឹងបងៗ ឆាកជីវិតសើចសប្បាយមានប៉ុន្មានដង

ត្រូវរស់ដូចស្រមោចកុំសប្បាយដូចរៃ

កុំលាងពាងមិនទាន់ភ្លៀងតិចថាអត់ទឹកឆី

ច្បាប់ថ្មីត្រូវបង្ហាញថាមពលក្នុងខ្លួន

ហែង ត្រូវហានហំហួន

អាទ្បាដាំងមានកំលាំងខ្លាំងដូចជាថ្នាំខ្លាំង

មិនមែនសច្ចាំសារាណាំងត្រូវតែហ៑ានតតាំង

វាមាឌទ្បើងដាំងជាន់កាថាំងហើយមកអួតខ្លួនឯង

គិតថាជីវិតកំប្លុកកំប្លែងដូចគ្រាប់សណ្ដែក

ត្រូវតែរឹងមាំដូចដែក កុំនិយាយច្រើននាំបែក

កំប្លុកកំប្លែងដូចគ្រាប់សណ្ដែក

ឃើញពិភពលោកប្លែកៗត្រូវទាន់សម័យប្រយត្ន័គេសុីឯង

Gangster gangstyle

ស្លៀកខោសំយែស this is my life styles

ឃើញគ្នីគ្នាលើកដៃ hand sign (CG)

មានគោលដៅច្បាស់លាស់មិនក្លែងក្លាយ

Gangster gangstyte

ស្លៀកខោសំយែស this is my life styles

ឃើញគ្នីគ្នាលើកដៃ hand sign (CG)

មានគោលដៅច្បាស់លាស់មិនក្លែងក្លាយ

បើសប្បាយហៅខ្ញុំទៅផង

មានតន្រ្តីចាក់អោយរាំផង

Wanna chill នឹងបងបង

ស្រវឹងមកតាមបង

High we get high we សេសឺ

បញ្ហានាទ្បិកាខ្ញុំមិនខ្ចីមើល

ភព្វព្រេងវាសនាត្រូវតែហុឺហា

ត្រូវតែហានបែកប្រាជ្ញាត្រូវតែហ៑ានបែកក្រលា

High we get high we សេសឺ

បញ្ហានាទ្បិកាខ្ញុំមិនខ្ចីមើល

ភព្វព្រេងវាសនាត្រូវតែហុឺហា

ត្រូវតែហានបែកប្រាជ្ញាត្រូវតែហ៑ានបែកក្រលា

បើសប្បាយហៅខ្ញុំទៅផង

មានតន្រ្តីចាប់អោយរាំផង

បើស្រវឹងអូនមកតាមបង ព្រឹកជូនទៅផ្ទះដូចតែរាល់ដង

Producer: Tee Yaa

DOP: DAVIS

Director: ReTrey x MC Sey