mapioCymru
is
4 supporters
Select a membership level
Membership
£5
per month
 • Cewch eich hysbysu drwy e-bost pan fyddwn yn cyhoeddi diweddariad newydd ar gyfer aelodau yn unig.
 • Cyhoeddiad ymlaen llaw o ddatblygiadau newydd yn y prosiect
 • Chi fydd y cyntaf y byddwn yn ymgynghori ynglŷn â datblygiadau newydd yn y prosiect
 • Bloedd o ddiolch  ar draws ein cyfryngau cymdeithasol @mapiocymru 
 • Gwobrau bach eraill o bryd i'w gilydd (megis sticeri neu gardiau post)
 • You’ll be notified by email when new members-only posts are published.
 • Advanced notice of new developments in the project
 • You'll be first to be consulted on new developments in the project
 • Cefnogwch ni yn fisol
 • A shout out all over social media
 • Other small rewards from time to time (like stickers or postcards)
 • Support us on a monthly basis