Buy Metafora a coffee

x
1
3
5

Portal za književnost i kulturu :: Arts and literature portal

Stranica metafora.hr je portal koji promiče književnost i kulturu u Hrvatskoj i šire. Održava se vlastitim sredstvima i (zasad) nemamo nikakvu vanjsku podršku u vidu subvencija ili sponzorstva. Ukoliko vam se sviđaju sadržaji koje vam pripremamo i želite vidjeti još više toga počastite nas kavicom! Volimo kavu. Hvala vam na podršci.


Website metafora.hr is a portal to promote fine literature and art. It is maintained with our own resources. So far we do not have any support like subvention or sponsorship. If you like our content and would like more of it feel free to buy us a coffee. We love coffee. Thank you for your support.