Buy Mixxermusic a coffee

$3
x
1
3
5

For an English translation read below.

Ahoj! Jsem administrátor hudebního webu mixxermusic.com, který na internetu působí už rok. Denně se Vám snažím přinést ty nejzajímavější hudební novinky pomocí článků a tvořit interaktivní obsah, jako jsou playlisty s muzikou nebo soutěžní kvízy.

Na webu jsem začal pracovat během léta 2019 a denně se rozrůstá jak obsahem, tak dosahem mezi mladé generace. Oficiálně web byl spuštěn v září 2019. Myšlenka webu však byla daleko dříve, už v roce 2010, kdy skončil na českém internetu můj dřívější a velmi úspěšný projekt pod adresou hudebni.blog.cz

Jelikož Mixxermusic je plnohodnotný web se vším všudy, jeho údržba něco stojí a to bohužel nemalé peníze. Z reklam, které na webu jsou, se ještě neuživí. Proto budu rád, když mi občas koupíte kávu a přispějete jakoukoliv částkou tak na chod webu.

Plánuju jednou velkou novinku, která poběží na subdoména uvítají ji všichni, kteří touží mít vlastní web. Dále se snažím rozběhnout hudební televizi a mám dalších několik vizí, na kterých pracuji. Bohužel je vše velice nákladné a tak budu rád za každou korunku :)

Děkuju předem všem, kteří se jste se rozhodli podpořit tenhle, v budoucnu hodně velký projekt a moje ambice.

Za MIXXERMUSIC, Martin.

ENGLISH

Hi! I am the administrator of the music website mixxermusic.com, which has been active on the Internet for a year. Every day I try to bring you the most interesting music news with the help of articles and create interactive content, such as playlists with music or competition quizzes.

I started working on the web during the summer of 2019 and it is growing daily both in terms of content and reach among young generations. The website was officially launched in September 2019. However, the idea of ​​the website was much earlier, already in 2010, when my earlier and very successful project under the address hudebni.blog.cz ended on the Czech Internet.

Since Mixxermusic is a full-fledged website with everything, its maintenance costs something and unfortunately a lot of money. The ads on the web are not yet live. That's why I'll be happy if you buy me coffee from time to time and contribute any amount to the running of the website.

I am planning one big news that will run on a subdomain and will be welcomed by everyone who wants to have their own website. I'm also trying to start music television and I have a few other visions that I'm working on. Unfortunately, everything is very expensive and so I will be happy for every crown :)

Thank you in advance to all those who have decided to support this, very big project in the future and my ambitions.

For MIXXERMUSIC, Martin.