НЕПАДОБНЫЯ ПАРАСТКІ РУСКАГА ДРЭВА (XIV – СЯР. XVI СТ.)

ГАЛІЦКАЯ І ПАДОЛЬСКАЯ РУСЬ

  1. Сістэма кіравання.

  2. Змены ў этнічным складзе насельніцтва на працягу XV ст.

  3. Ад баяр і дружыннікаў да шляхты-русінаў «польскай нацыі».